011.322.1205

063.229.660
fides@radnohr.rs

Beograd, Srbija

Knez Miletina 18

PON-PET 8.00 - 18.00

Prof.dr. Senad Jašarević

Biografija i oblast ekspertize

 

Prof. dr Senad Jašarević je redovni profesor na Pravnom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu. Predsednik je Udruženja za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije. Preko deset godina se bavi mirenjem u radnim sporovima.  Autor je više od sto radova,  kao i monografija, udžbenika, na srpskom i engleskom jeziku.