011.322.1205

063.229.660
fides@radnohr.rs

Beograd, Srbija

Knez Miletina 18

PON-PET 8.00 - 18.00

Prof.dr. Predrag Jovanović

Biografija i oblast ekspertize

 

Redovni profesor radnog i socijalnog prava na Pravnom fakultetu u Novom Sadu i na dopunskom radu na Pravnom fakulteru u Beogradu, sa preko 160 naučnih i stručnih radova, objavljenih u Srbiji i inostranstvu. U smislu drugih doprinosa akademskoj i široj zajednici, bio je direktor Instituta privrednih i ekonomskih nauka pri Pravnom fakultetu u Novom Sadu, glavni i odgovorni urednik časopisa za Radno i socijalno pravo i predsednik Udruženja, učestvovao u radnim grupama za izradu seta zakona koji regulišu rad. Čest konsultant i miritelj po pozivu u procedurama kolektivnog pregovaranja, rešavanja kolektivnih radnih sporova i predavač na mnogim stručnim i sindikalnim skupovima