011.322.1205

063.229.660
fides@radnohr.rs

Beograd, Srbija

Knez Miletina 18

PON-PET 8.00 - 18.00

Advokat Milan Ivošević

Biografija i oblast ekspertize

 

Advokat od 1996 godine, specijalizovan za sve segmente u oblasti radnog prava, i srodne oblasti prava koje se tiču zlostavljanja na radu, diskriminacije, uzbunjivanja i sve aktuelnije zaštite podataka o ličnosti, u okviiru radnih odnosa. Koautor je Komentara Zakona o radu, sa dr. Zoranom Ivoševićem, profesorim pravnog fakulteta Univerzitetra Union i bivšim sudijom Vrhovnog suda Srbije. Autor mnogih stručnih članaka, čest predavač na mnogim seminarima iz oblasti radnog prava, uvažen u stručnim krugovima.