011.322.1205

063.229.660
fides@radnohr.rs

Beograd, Srbija

Knez Miletina 18

PON-PET 8.00 - 18.00

Prim. Mr sci.med. dr Marjana Trkulja

Biografija i oblast ekspertize

 

Specijalista psihijatije, samostalni sudski veštak za oblast psihijatrija, uža oblast mobbing, stres na radu i procena radne sposobnosti. Psihoterapeut –individualne i grupne psihoterapije, edukator u mnogobrojnim kursevima i radionicama vezanim za prevenciju stresa i mobinga, usklađivanja međuljudskih odnosa na poslu, nacinu resavanja konflikata, osnovama asertivne i poslovne komunikacije.

Edukovana na Iowa University, USA 2007. i 2009.g. za navedene oblasti, ucesnik međunarodnih projekata, kao i brojnih domaćih skupova koji se tiču posledica profesionalnog stresa i zlostavljanja na radu.