011.322.1205

063.229.660
fides@radnohr.rs

Beograd, Srbija

Knez Miletina 18

PON-PET 8.00 - 18.00

Olga Vučković Kićanović

Biografija i oblast ekspertize

 

Pravnica, specijalizovana za radno pravo i socijalni dijalog u Međunarodnoj organizaciji rada, sa iskustvom u advokaturi, zastupanju i rukovođenju pravnom službom i ljudskim resursima u domaćim i inostranim firmama. Autor Komentara zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu, mnogih stručnih tekstova, knjiga „Praktikum poslovnog uspeha” i „Karijerologija – pravni, emocionalni i socijalni okvir uspešnog poslovanja”. Učesnik u više projekata u oblasti radnog prava i odnosa, licencirani posrednik specijalizovana za individualne i kolektivne radne sporove pri Ministarstvu pravde, licencirani edukator u oblasti mobinga u okviru projekta EU. Stalni predavač na temu mobinga, diskriminacije, zaštite podataka o ličnosti, vansudskog i internog rešavanja radnih sporova, menadžerskih veština, tehnika i alata, poslovne komunikacije, pregovaranja i rešavanja konflikata na radu u PKS, sa preko 500 održanih obuka poslodavcima u državnom i javnom sektoru, sindikatima ili inhouse u mnogim multinacionalnim kompanijama.