011.322.1205

063.229.660
fides@radnohr.rs

Beograd, Srbija

Knez Miletina 18

PON-PET 8.00 - 18.00

Jasmina Maričić Vukotić

Biografija i oblast ekspertize

 

Jasmina Maričić Vukotić, diplomirani pravnik sa pravosudnim ispitom, inspektor rada   u Ministarstvu rada,  konsultant i autor mnogih  tekstova i priručnika u stručnim časopisima iz oblasti radnog prava, predavač na seminarima, po sertifikatima EK EU i SUK Republike Srbije. Radno iskustvo ima i u advokaturi i na poslovima republičkog tržišnog inspektora. 

  1. godine izabrana je za  predsednicu Sindikata Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije.

Po profesionalnoj vokaciji usmerena na sistemsku upravno pravnu i sudsku zaštitu prava čoveka i građanina, stalnu implementaciju standarda MOR i EU, aktivno učešće na čestim edukacijama, okruglim stolovima, tribinama, seminarima i sl., u cilju  poboljšanja stanja u oblasti zaštite prava. Učesnik je  u razvoju socijalno-ekonomskog dijaloga u različitim vidovima i na različitim nivoima, konsultant u projektima socijalne zaštite kako vladinog tako i nevladinog sektora.